Βραχείες Παρεμβάσεις

 • braxeiesΗμερίδες – Εκδηλώσεις
 • Εισηγήσεις στο σχολείο (μαθητές -γονείς -εκπαιδευτικοί)
 • Παιδαγωγικές συνεδριάσεις
 • Βιωματικά εργαστήρια σε μαθητές
 • Επισκέψεις μαθητών και εκπαιδευτικών στο χώρο μας
 • Εισηγήσεις σε Μονάδες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη
 • Εκπαιδεύσεις εθελοντών
 • Εκπαιδεύσεις στελεχών ψυχικής υγείας
 • Εκπαιδεύσεις σχολικών συμβούλων
 • Συνεντεύξεις στα ΜΜΕ
 • Ανακοινώσεις σε συνέδρια