Μακρόχρονες Παρεμβάσεις

  • makroxronesΣχολές Γονέων
  • Σχολές Γονέων ΑΜΕΑ
  • Εκπαιδεύσεις Λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Βιωματικές εκπαιδεύσεις Λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Βιωματικά προγράμματα σε μαθητές
  • Ομάδες εφήβων
  • Συνεργασία σε προγράμματα αγωγής υγείας και projects (Υπεύθυνοι προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικοί)
  • Εποπτεία στους εκπαιδευτικούς