Όροι χρήσης και πνευματικής ιδιοκτησίας

Εικόνες που υπόκεινται στην άδεια χρήσης Creative Commons

  1. Group Holding Hands and Celebrating in a Circle (link) Copyright Notice: Image by © Fabio Cardoso/Corbis |Some Rights Reserved
  2. Longest Chalk Art – World Record Attempt by Out.of.Focus (link) | Some Rights Reserved
  3. Putting The Puzzle Together (link) | Some Rights Reserved
  4. a group of people with hands joined by DG EMPL (link) | Some Rights Reserved