ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ομάδα – Στόχος: Μαθητές Δημοτικού Σχολείου Δρυμού

Θέμα: Δουλεύοντας με την αυτοεκτίμησή μας

Ομάδα – Στόχος: Γονείς ( Νηπιαγωγείου και Δ.Σ. Δρυμού)

Θέμα: Η ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης στα παιδιά : ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας