ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – Νοέμβριος 2023

 • Γυμνάσιο Λουτρού
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Α Γυμνασίου
  Θέμα : «Σχολικός Εκφοβισμός » 
 • Γυμνάσιο Παναιτωλίου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Β Γυμνασίου
  Θέμα : «Ασφαλής χρήση Διαδικτύου» 
 • ΕΝΕΕΓΥΛ Μεσολογγγίου
  Είδος Παρέμβασης: Ομιλία – Συζήτηση
  Ομάδα-Στόχος:  Εκπαιδευτικοί
  Θέμα : «Ψυχική Ανθεκτικότητα» 
 • Γυμνάσιο Γουριάς
  Είδος Παρέμβασης: Παιδαγωγική Συνεδρία
  Ομάδα-Στόχος:  Εκπαιδευτικοί
  Θέμα : «Προβατικές συμπεριφορές στο χώρο του σχολείου» 
 • 2ο ΓΕΛ Ναυπάκτου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Α’, Λυκείου
  Θέμα : «Σχολικός Εκφοβισμός» 
 • Γυμνάσιο Γουριάς
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Β Γυμνασίου
  Θέμα : «Σχολικός Εκφοβισμός» 
 • 2ο ΓΕΛ Μεσολογγίου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Α’, Β & Γ Λυκείου
  Θέμα : «Εφηβεία» 
 • 4ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης
  Είδος Παρέμβασης: Ομιλία – Συζήτηση
  Ομάδα-Στόχος:  Γονείς
  Θέμα : «Όρια & Διαχείρισή τους» 
 • 2ο ΓΕΛ Μεσολογγίου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές  Β  Λυκείου
  Θέμα : «Σχολικός Εκφοβισμός» 
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
  Είδος Παρέμβασης: Ομιλία – Συζήτηση
  Ομάδα-Στόχος:  Γονείς
  Θέμα : «Παιδιά & Επιθετική Συμπεριφορά»