Βραχείες Παρεμβάσεις – Απρίλιος 2023 | Μακρόχρονα Προγράμματα – Μάιος 2023

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»  Απρίλιος 2023

 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεαπολης
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Ε’& ΣΤ Δημοτικού
  Θέμα : «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»
 • 5Ο ΓΕΛ Αγρινίου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Α Λυκείου
  Θέμα : «Ασφαλής χρήση Διαδικτύου»
 •  1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης
  Είδος Παρέμβασης: Ομιλία – Συζήτηση
  Ομάδα-Στόχος:  Γονείς
  Θέμα : «Ομάδες μετάβασης παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό»

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»  Μάιος 2023

 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Γ’’& Δ’ Δημοτικού
  Θέμα : «Παίζουμε βιβλίο;»
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Γ’’& Δ’ Δημοτικού
  Θέμα : «Παίζουμε βιβλίο;»