Βιωματικό Σεμινάριο – 7η και 9η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας