ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΦΟΣ – 2-4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΜΕΛΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ:

  • Dr Αθανασία Δημητρίου – Επιστημονικά Υπεύθυνη
  • Χαράλαμπος Λουκίδης  – Επιστημονικό Στέλεχος