Σύνδεσμοι

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) – www.okana.gr

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) – www.kethea.gr

Σωματείο εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης – prolipsiworkers.blogspot.com

Δίαυλος Επικοινωνίας και Διαλόγου για την Πρόληψη
Δικτυακό μηνιαίο «περιοδικό» για την Πρόληψη – diavlosprolipsi.blogspot.com

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά – www.ektepn.gr

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας – www.who.int

Δήμος Αγρινίου – www.cityofagrinio.gr