Σχολικός εκφοβισμός

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  “ΟΔΥΣΣΕΑΣ” – ΟΚΑΝΑ πραγματοποίησε στα πλαίσια του Προγράμματος Καθολικής Πρόληψης με θέμα τον Σχολικό εκφοβισμό μια συνάντηση διάρκειας δυο διδακτικών ωρών στο 2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, στο Γυμνάσιο Γουριάς , στο 2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου και στο Γυμνάσιο Λουτρού Αμφιλοχίας.

Σκοπός του προγράμματος ήταν  η  ευαισθητοποίηση  των μαθητών σε  ζητήματα που σχετίζονται με τον σχολικό εκφοβισμό. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον τρόπο που μπορούν να αναγνωρίσουν  και να αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό σε όλες τις μορφές του (λεκτικός, σωματικός, ηλεκτρονικός , κοινωνικός) καθώς και πως μπορούν να δράσουν αν βρεθούν αντιμέτωποι με ένα περιστατικό  εκφοβισμού.

Συντονίστρια: Βασιλική Σαλαούνη, Κοινωνιολόγος, MSc, Επιστημονικό Στέλεχος ΟΚΑΝΑ – Κ.Π <<ΟΔΥΣΣΕΑΣ>>