ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε.  Αιτωλ/νίας  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΟΚΑΝΑ,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως εξωτερικοί συνεργάτες, για τη Στελέχωση του Κέντρου Εικαστικής Παρέμβασης «ΙΘΑΚΕΣ», στις παρακάτω ειδικότητες:

  1. Διοικητικού Υπαλλήλου – Γραμματειακής Υποστήριξης
  2. ΠΕ Ψυχολόγων
  3. Ηθοποιού ή Θεατρολόγου
  4. Φωτογράφου
  5. Φιλολόγου ή Συγγραφέα με ειδικότητα – εμπειρία στη Δημιουργική Γραφή
  6. Χαράκτη
  7. Μουσικού

Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, η καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας – κατά προτίμηση της αγγλικής, η χρήση  Η/Υ, οι ειδικοί τίτλοι σπουδών, η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο, καθώς και η συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί με τον κάθε ενδιαφερόμενο χωριστά.

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599) όπου θα αναφέρεται το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη  θέση, η αποδοχή της συνεργασίας (Σύμβαση Έργου Ορισμένου Χρόνου – Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή δυνατότητα έκδοσής του)  &  το βιογραφικό σημείωμά τους.

Η  κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει εντός 10 ημερών ήτοι από την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 έως και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου, καθημερινά από ώρα 10:00 μέχρι 13:00, στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (Φλώρας Καραπαπά 3 – Αγρίνιο 30131 – 1ος όροφος- Γραμματεία) ή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή,  στην ίδια διεύθυνση (αποδεικτικό η σφραγίδα ταχυδρομείου)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 26410 55275 / 26410 28770
Αγρίνιο, 03/01/2020