Πρόγραμμα “ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ” (DAUPR) για εκπαιδευτικούς

daurp

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (Discourse Analysis with Unconditional Positive Regard: DAUPR)

Πρόγραμμα εκπαίδευσης λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα «Ανάλυση Λόγου με Απεριόριστη Θετική Ενίσχυση» (Discourse Analysis with Unconditional Positive Regard) είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΙΚΥ που εντάσσεται στα προγράμματα Erasmus +.

Στο πλαίσιο της διάχυσης του προγράμματος στην κοινότητα, το Κέντρο Πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» θα αναπτύξει μια συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας με βαθύτερο στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος πολλαπλασιαστών στη μαθητική κοινότητα.

Οι εκπαιδευτικοί θα εκπαιδευτούν για τουλάχιστον πέντε εβδομάδες σε δύο ομάδες που θα αποτελούνται από 13 άτομα η κάθε μία. Τα θέματα εκπαίδευσης θα καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

– Κοινωνικός κονστρουξιονισμός και πολιτική θεωρία
– Φεμινιστική θεωρία και έμφυλες ταυτότητες
– Εργασία με ευάλωτους πληθυσμούς
– Εργασία με άτομα που έχουν υποστεί σεξουαλική βία
– Ασφαλή πλαίσια στην κοινωνική εργασία
– Μετατραυματικές Διαταραχές
– Ανάλυση Λόγου
– Κριτικός Αναστοχασμός
– Συστημική Καταξιωτική Διερεύνηση (θεωρία και εργαστήριο)
– Απεριόριστη θετική ενίσχυση

Στην ομάδα θα συμμετέχουν συνολικά 26 άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Αιτήσεις μπορείτε να αποστέλλετε μόνο ηλεκτρονικά (κατεβάστε την αίτηση κάνοντας κλικ εδώ) στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr από Παρασκευή 19/01/2018 έως και Δευτέρα 05/02/2018 (τηλέφωνα επικοινωνίας: 26410 55275 και 26410 28770). Θα τηρηθεί αυστηρή συμμετοχή προτεραιότητας.

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα καθώς και βεβαίωση συμμετοχής.

Θα γίνουν δύο ενημερωτικές συναντήσεις τον Φεβρουάριο, μία για κάθε 13 άτομα (Τρίτη 20 Φεβρουαρίου και Τρίτη 27 Φεβρουαρίου στις 16:00 στο Κέντρο Πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»), στην οποία θα δοθούν οι ημερομηνίες των εκπαιδεύσεων και αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί.

Με εκτίμηση
Dr Aθανασία Δημητρίου
Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΠ