ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Το Σάββατο 13 Μαϊου ολοκληρώθηκαν οι Εργασίες της Ολομέλειας του Δικτύου Φορέων Πρόληψης με τη συμμετοχή Φορέων Πρόληψης από Ελλάδα και Κύπρο. Ευχαριστούμε Θερμά το Κέντρο Πρόληψης ΠΕ Πέλλας “Όραμα” για την υπέροχη φιλοξενία και σύνδεση με τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Την Υπηρεσία μας εκπροσώπησαν: η Επιστημονικά Υπεύθυνη Dr Αθανασία Δημητρίου & το Επιστημονικό Στέλεχος, Χαράλαμπος Λουκίδης.