Ο “Γλυκός Μένιος” πάει στα σχολεία και μιλά για τον Σακχαρώδη Διαβήτη