Η Διεπιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης ΠΕ Αιτ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΟΚΑΝΑ συναντήθηκε με την Ομάδα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδας

Η Διεπιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης ΠΕ Αιτ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΟΚΑΝΑ συναντήθηκε με την Ομάδα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδας.

Στις 23/10/2023 έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση συνεργασίας για καταγραφή των τοπικών αναγκών και προγραμματισμού δράσεων για την τοπική κοινότητα.