ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ “ΟΔΥΣΣΕΑΣ” – ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ‘ΜΑΖΙ’

2611 100 405: ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. 2611 100 405 (αστική χρέωση)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 08:00-20:00

ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ‘μαζί’