Διαφυλικές Σχέσεις

Tο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  Π.Ε. Αιτ/νίας “ΟΔΥΣΣΕΑΣ” – Ο.ΚΑ.ΝΑ, θα υλοποιήσει πρόγραμμα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε θέματα  σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για μαθητές Γυμνασίου, με στόχο να τους βοηθήσει να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις ανθρώπινες διαφυλικές σχέσεις, εναρμονισμένη στο πνεύμα και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας του 21ου αιώνα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου, και η διάρκεια του θα είναι 2 συναντήσεις,  (2 εκπαιδευτικές ώρες – η κάθε μία).

Σκοπός  του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση καθώς και η εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν στο ρόλο που διαδραματίζουν διάφοροι σημαντικοί παράγοντες στην ζωή των εφήβων, αλλά και την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της σεξουαλικής τους ταυτότητας.

Υπεύθυνοι Ομάδας: Χαράλαμπος Λουκίδης, Αρετή Μπαζάκα – Ψυχολόγοι, MSc. Επιστημονικά Στελέχη Κ.Π.

Αιτήσεις μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικά (κατεβάστε την αίτηση κάνοντας κλικ εδώ) στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr από Τετάρτη 23/09/21 έως και Παρασκευή 08/10/21 (τηλέφωνα επικοινωνίας: 26410 55275 και 26410 28770).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (και των τριών τάξεων του Γυμνασίου) της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη Κ Π
Dr Αθανασία Δημητρίου