Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  “ΟΔΥΣΣΕΑΣ” – ΟΚΑΝΑ πραγματοποίησε στα πλαίσια του Προγράμματος << Ασφάλεια στο διαδίκτυο >> δύο  δίωρες συναντήσεις στο Γυμνάσιο Παναιτωλίου.

Σκοπός του προγράμματος ήταν  να εφοδιάσει τους μαθητές με γνώσεις και δεξιότητες για μια δημιουργική , ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου αναδεικνύει την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των μαθητών ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Συντονίστρια: Βασιλική Σαλαούνη, Κοινωνιολόγος, MSc, Επιστημονικό Στέλεχος ΟΚΑΝΑ – Κ.Π <<ΟΔΥΣΣΕΑΣ>>