2η συνάντηση DAUPR

Τα επιστημονικά στελέχη του ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» επισκέφθηκαν την Αγγλία στα πλαίσια υλοποίησης της 2ης συνάντησης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DAUPR.