ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου, Ευαισθητοποίηση σε γονείς με θέμα : «Ενισχύοντας τα παιδιά να επιλύουν τις συγκρούσεις τους»
8ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου, Ευαισθητοποίηση σε γονείς με θέμα: «Καλλιεργώντας τα όρια και ενισχύοντας την ανεξαρτησία»
Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αγρινίου, Ευαισθητοποίηση σε γονείς με θέμα: «Δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας σχολείου & οικογένειας»
Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου, Βιωματική Παρέμβαση σε μαθητές Ε & ΣΤ, με θέμα: «Συγκρούσεις»
6ο Λύκειο Αγρινίου, Παρέμβαση σε μαθητές Α’ Λυκείου με θέμα: «Εξαρτήσεις – Κάπνισμα»
6ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου, Παρέμβαση σε μαθητές Γ΄ τάξης με θέμα : «Διαχείριση άγχους»