ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2017

Γυμνάσιο Κατούνας

Είδος Παρέμβασης: Ευαισθητοποίηση

Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Β’ & Γ’ Γυμνασίου

Θέμα : Εξαρτήσεις (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

1ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

Είδος Παρέμβασης: Ευαισθητοποίηση

Ομάδα-Στόχος: Γονείς

Θέμα: Συζητώντας για τα παιδιά μας (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου – Παλαμαϊκή Σχολή

Είδος Παρέμβασης: Ευαισθητοποίηση

Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Α’, Β’ & Γ’  Γυμνασίου

Θέμα: Εξαρτήσεις (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

Γυμνάσιο Αστακού

Είδος Παρέμβασης: Ευαισθητοποίηση

Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου

Θέμα : Εξαρτήσεις (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

Γυμνάσιο «Εκπαιδευτήρια Πάνου»

Είδος Παρέμβασης: Ευαισθητοποίηση

Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου

Θέμα : Εξαρτήσεις (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

Γυμνάσιο Ματαράγκας

Είδος Παρέμβασης:  Ευαισθητοποίηση

Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου

Θέμα : Εξαρτήσεις (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Μεσολογγίου

Είδος Παρέμβασης:  Ευαισθητοποίηση

Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου

Θέμα : Έμφυλες Ταυτότητες (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

Γυμνάσιο Κατοχής

Είδος Παρέμβασης:  Ευαισθητοποίηση

Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου

Θέμα : Έμφυλες Ταυτότητες (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)