ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
Είδος Παρέμβασης: Ευαισθητοποίηση
Ομάδα-Στόχος: Γονείς
Θέμα: Σχέση σχολείου – οικογένειας

8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
Είδος Παρέμβασης: Ευαισθητοποίηση
Ομάδα-Στόχος: Γονείς
Θέμα: Σχολικός Εκφοβισμός

Δημοτικό Σχολείο Παλαίρου
Είδος Παρέμβασης: Βιωματική παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού
Θέμα: Διαχείριση Συναισθημάτων – Θυμός

Δημοτικό Σχολείο Παλαίρου
Είδος Παρέμβασης: Ευαισθητοποίηση
Ομάδα-Στόχος: Γονείς
Θέμα: Όρια & Αυτοεκτίμηση

18ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου
Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Νήπια
Θέμα: Φιλία (Πρόγραμμα «Συναντώντας τον ΟΔΥΣΣΕΑ»)

ΕΠΑΛ Κατοχής
Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Α’ Λυκείου
Θέμα: Εξαρτήσεις

8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
Είδος Παρέμβασης: Ευαισθητοποίηση
Ομάδα-Στόχος: Γονείς
Θέμα: Όρια & Αυτοεκτίμηση (Πρόγραμμα «Συναντώντας τον ΟΔΥΣΣΕΑ»