ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Γυμνάσιο Γουριάς
Είδος Παρέμβασης: Bιωματική παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξης
Θέμα : Αυτοεκτίμηση

3ο Γυμνάσιο Αγρινίου
Είδος Παρέμβασης: Bιωματική
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Α΄ & Β΄ τάξης
Θέμα: Διαφυλικές Σχέσεις

ΓΕΛ Παραβόλας
Είδος Παρέμβασης: Bιωματική
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Γ΄ τάξης
Θέμα: Διαχείριση Άγχους

1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κατοχής
Είδος Παρέμβασης: Bιωματική
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Ε΄ τάξης
Θέμα: Παιχνίδια Επικοινωνίας