ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Δημοτικό Σχολείο Μαλαισιάδας
Είδος Παρέμβασης: Ευαισθητοποίηση
Ομάδα-Στόχος: Γονείς
Θέμα: Η ψυχική υγεία των παιδιών

Δημοτικό Σχολείο Πλαγιάς
Είδος Παρέμβασης: Βιωματική παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού
Θέμα: Αυτοεκτίμηση

Γυμνάσιο Μαλαισιάδας
Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Α, Β’ & Γ ‘ Γυμνασίου
Θέμα: Άγχος

1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου
Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Λυκείου
Θέμα: Εξαρτήσεις (Πρόγραμμα «Συναντώντας τον ΟΔΥΣΣΕΑ»)

Δημοτικό Σχολείο Καινουργίου
Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Ε & ΣΤ’ Δημοτικού
Θέμα: Συναισθήματα

8ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου
Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Νήπια
Θέμα: Συναισθήματα ( Συναντώντας τον «ΟΔΥΣΣΕΑ»)