ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

6ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου
Είδος Παρέμβασης: Ευαισθητοποίηση
Ομάδα-Στόχος: Γονείς
Θέμα : Σχέση σχολείου – οικογένειας

Γυμνάσιο Θέρμου
Είδος Παρέμβασης: Bιωματική παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Α’ & Β’ Γυμνασίου
Θέμα: Έμφυλες Ταυτότητες (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

4ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου
Είδος Παρέμβασης: Βιωματική παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Α’ Λυκείου
Θέμα: Πρακτικές Επικοινωνίας

Γυμνάσιο Νεοχωρίου
Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Β΄ Γυμνασίου
Θέμα : Έμφυλες Ταυτότητες (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

Γυμνάσιο Εμπεσού
Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου
Θέμα : Έμφυλες Ταυτότητες (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

Γυμνάσιο Λουτρού
Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου
Θέμα : Εξαρτήσεις (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)