ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

• Ομάδα – Στόχος : Γονείς, Ημερίδα Συλλόγου Βλαχερνών, Ελαιόφυτο
Θέμα: « Η οικονομική Κρίση σε κρίση – Ψυχική Nόσος – Bullying ».

• Ομάδα – Στόχος : Μαθητές, 5ο ΓΕΛ Αγρινίου (Επίσκεψη στο Κ. Π)
Θέμα: « Μιλώντας για τον Eκφοβισμό στο Σχολείο ».

• Ομάδα – Στόχος : Γονείς, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Φυτειών
Θέμα: «Θέτοντας Όρια στη Συμπεριφορά των Παιδιών ».

• Ομάδα – Στόχος : Γονείς, Αίθουσα Εκπαίδευσης Κ. Π Οδυσσέας
Θέμα: « Θεραπευτικός Γάμος – Διαζύγιο ».

• Ομάδα – Στόχος : Μαθητές, Γυμνάσια Νεοχωρίου και Αιτωλικού
Θέμα: « Εφηβεία».

• Ομάδα – Στόχος : Γονείς, Δημοτικό Σχολείο Παπαδατών
Θέμα: «Ενδοοικογενειακή Βία και οι Συνέπειές της στα Παιδιά».

• Ομάδα – Στόχος : Σύλλογος Διδασκόντων, Γυμνάσιο Καλυβίων
Θέμα: « Παιδαγωγική Συνεδρίαση».

• Ομάδα – Στόχος : Μαθητές, 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
Θέμα: «Διαχείριση Συγκρούσεων».