ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

 • 3Ο Γυμνάσιο Αγρινίου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Γ’ Γυμνασίου
  Θέμα : «Διαχείριση Διαφορετικότητας»
 • Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγρινίου «Μαρία Δημάδη
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Εκπαιδευτικοί
  Θέμα : «Ψυχική Ανθεκτικότητα»
 • ΕΠΑΛ Μεσολογγίου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Α΄ Λυκείου
  Θέμα : «Εξαρτήσεις» 
 • Γυμνάσιο Καινουργίου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Γ’ Γυμνασίου
  Θέμα : «Σχέσεις – Φιλία» , «Αυτοεκτίμηση»
 • Γυμνάσιο Αιτωλικού
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Γ’ Γυμνασίου
  Θέμα : «Σχέσεις ομηλίκων» 
 • 16Ο & 22ο  Νηπιαγωγείο  Αγρινίου
  Είδος Παρέμβασης: Ομιλία – Συζήτηση
  Ομάδα-Στόχος:  Γονείς
  Θέμα : «Συζητώντας για τις οθόνες »
 • 4Ο Γυμνάσιο Αγρινίου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Γ’ Γυμνασίου
  Θέμα : «Σχέσεις στην εφηβεία»
 • 8Ο Νηπιαγωγείο  Ναυπάκτου
  Είδος Παρέμβασης: Ομιλία – Συζήτηση
  Ομάδα-Στόχος:  Γονείς
  Θέμα : «Γονείς – Παιδιά -Όρια »
 • Γυμνάσιο Νεάπολης
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Γ’ Γυμνασίου
  Θέμα : «Σχέσεις στην εφηβεία – Φιλία», «Λήψη Απόφασης», «Αυτοεκτίμηση», «Διαχείριση Συναισθημάτων»
 • Γυμνάσιο Αγίου Κων/νου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Γ’ Γυμνασίου
  Θέμα : «Επικοινωνία» 
 • 8Ο Νηπιαγωγείο  Ναυπάκτου
  Είδος Παρέμβασης: Εκπαίδευση – Παιδαγωγική Συνεδρία
  Ομάδα-Στόχος:  Εκπαιδευτικοί Α/θμιας
  Θέμα : «Διαχείριση Σχολικής Τάξης »
 • ΕΠΑΛ Βόνιτσας
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Β΄ Λυκείου
  Θέμα : «Σινε – αφηγήσεις»
 • 1Ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κω/νου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Ε Δημοτικού
  Θέμα : «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»
 • Γυμνάσιο Καινουργίου
  Είδος Παρέμβασης: Εκπαίδευση – Παιδαγωγική Συνεδρία
  Ομάδα-Στόχος:  Εκπαιδευτικοί Α/θμιας
  Θέμα : «Διαχείριση Σχολικής Τάξης »