ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

 • 6Ο Γυμνάσιο Αγρινίου
  Είδος Παρέμβασης: Ομιλία – Συζήτηση
  Ομάδα-Στόχος:  Γονείς
  Θέμα : «Βίαιοι έφηβοι ή Βίαιες Οικογένειες »
 • 4Ο Γυμνάσιο Αγρινίου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Γ’ Γυμνασίου
  Θέμα : «Σχέσεις στην εφηβεία» 
 • 1ο Δημοτικό Αγίου Κων/νου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Ε’ Δημοτικού
  Θέμα : «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο » 
 • ΕΠΑΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Β Λυκείου
  Θέμα : «Σινε -Αφηγήσεις» 
 • 4ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Α’ Λυκείου
  Θέμα : «Διαχείριση Άγχους» 
 • Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Α’ Λυκείου
  Θέμα : «Εξαρτήσεις»
 • 2ο Νηπιαγωγείο Παναιτωλίου
  Είδος Παρέμβασης: Ομιλία – Συζήτηση
  Ομάδα-Στόχος:  Γονείς
  Θέμα : «Όρια» 
 • Γυμνάσιο Βόνιτσας
  Είδος Παρέμβασης: Ομιλία – Συζήτηση
  Ομάδα-Στόχος:  Γονείς
  Θέμα : «Έφηβοι στο Σχολείο & στο Σπίτι »
 • 5ο Δημοτικό Αγίου Αγρινίου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Ε’ Δημοτικού
  Θέμα : «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο » 
 • Γυμνάσιο Νεάπολης
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Β Γυμνασίου
  Θέμα : «Αυτοεκτίμηση » 
 • Δημοτικό Σχολείο Γαβαλούς
  Είδος Παρέμβασης: Ομιλία – Συζήτηση
  Ομάδα-Στόχος:  Γονείς
  Θέμα : «Παρουσίαση του προγράμματος κοινωνικής & συναισθηματικής αγωγής, «Παίζουμε βιβλίο;»

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

 • Δημοτικό Σχολείο Γαβαλούς
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές Γ & Δ’  Δημοτικού
  Θέμα : «Παίζουμε βιβλιο; » 
 • 17ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
  Είδος Παρέμβασης: Βιωματική Παρέμβαση
  Ομάδα-Στόχος:  Μαθητές  Δ’  Δημοτικού
  Θέμα : «Παίζουμε βιβλιο; »