Βιωματικό Σεμινάριο – 1η και 2η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας