ΣΥΣΚΕΨΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ‘ΙΘΑΚΕΣ’

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10/2019 – 19:30

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ‘ΙΘΑΚΕΣ’ – ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 35 30131

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
  • ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
  • 1Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  • ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ