Συμμετοχή στην Πανελλήνια Έρευνα ESPAD 2015

espad

Συμμετοχή στην Πανελλήνια Έρευνα ESPAD 2015 στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής του Τομέα Επιδημιολογικών & Ψυχοκοινωνικών Ερευνών (Ε.ΠΙ.ΨΥ.)

Τυχαίο Δείγμα Π.Ε. Αιτωλ/νίας: 3 τμήματα τριών Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας