Σχολή Γονέων Πρωτοβάθμιας Πρόληψης

oikogeneiaΟμάδα – Στόχος: Γονείς (15)

Διάρκεια: Ιανουάριος 2015 – Μάρτιος 2015 (8 συναντήσεις)

Βασικές θεματικές:

  • Αναζήτηση τρόπων ουσιαστικής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια
  • Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων
  • Ενίσχυση της αυτονομίας, της αυτοεκτίμησης & της υπευθυνότητας των παιδιών
  • Επίλυση συγκρούσεων στο οικογενειακό σύστημα

Υπεύθυνη Υλοποίησης Προγράμματος: Αρετή Μπαζάκα, Ψυχολόγος MSc, Επιστημονικό Στέλεχος Κ.Π. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

sxoli-goneon