Πρωτόκολλο Συνεργασίας & Δικτύωσης με το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου (ΚΟΙΠΑ)

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»  – ΟΚΑΝΑ  σύναψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας & Δικτύωσης με το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου (ΚΟΙΠΑ)

Ανάγκη & σκοπός του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αποτελεί  η ενίσχυση και ενδυνάμωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δομής ΚΔΑΠ – ΜΕΑ του Δήμου Αγρινίου.

Στα πλαίσια της σύζευξης αυτής θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι δράσεις:

  • Συμβουλευτική Γονέων με θέμα «Μαθαίνοντας από ένα αλλιώτικο πλάσμα», κλειστή ομάδα ενδυνάμωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των γονέων παιδιών με αναπηρία.
  • Ομάδα Εποπτείας & Διαχείρισης burn-out του Προσωπικού του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Αγρινίου.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
Dr ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΠΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ