Πρόγραμμα Μακράς Παρέμβασης ευαισθητοποίησης: “Προκαταλήψεις – Στερεότυπα”

Προκαταλήψεις – Στερεότυπα

stereotypa

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει για το σχολικό έτος 2018 – 2019 Πρόγραμμα Μακράς Παρέμβασης ευαισθητοποίησης για συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Το πρόγραμμα θα αποτελείται από 6 (ενότητες – εργαστήρια) με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων προκατάληψης. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε σχολείο-α της περιφέρειας (δηλ. όχι σε σχολεία της πόλης του Αγρινίου).

Οι στόχοι του προγράμματος σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων είναι οι εξής:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 • να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις έννοιες των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων,
 • να γνωρίζουν τη διαδικασία της ταμπελοποίησης,
 • να συνδέσουν τη ταμπελοποίηση με την προκατάληψη και τη μη ανάληψη προσωπικής ευθύνης,
 • να ορίζουν την έννοια του ρατσισμού και να διακρίνουν τις μορφές του,
 • να κατανοήσουν την έννοια της ενσυναίσθησης και της σημασίας να προσπαθούν να μπαίνουν στη θέση του άλλου.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των συνομήλικων τους,
 • να επεξεργαστούν διαφορετικά & αντίθετα συναισθήματα,
 • να χρησιμοποιούν την ενσυναίσθηση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Σε επίπεδο στάσεων:

 • να αισθανθούν άνετα με τους εαυτό τους και με τα συναισθήματά τους
 • να υιοθετήσουν μια αρνητική στάση απέναντι σε ρατσιστικές συμπεριφορές
 • να κινητοποιήσουν την υπόλοιπη σχολική κοινότητα για το θέμα των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων.

Υπεύθυνος Προγράμματος:
Χαράλαμπος Λουκίδης, Ψυχολόγος, MSc, Επιστημονικό Στέλεχος ΚΠ

Αιτήσεις μπορείτε να στέλνετε MONO HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, (κατεβάστε την αίτηση) στην διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr από Δευτέρα 17/10 έως και Παρασκευή 31/10 (τηλέφωνα επικοινωνίας : 26410 55275, 26410 28770).

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΠ
Dr Αθανασία Δημητρίου