Πρόγραμμα Εκπαίδευσης «Ασφαλής Πλοήγηση των Παιδιών στο Διαδίκτυο»

diadiktioΟμάδα – Στόχος: Εκπαιδευτικοί ΠΕ & ΔΕ – Γονείς

Θέρμο: 05/11/14: (Πνευματικό Κέντρο)

Αμφιλοχία:  03/12/14  (2Ο ΔΣ Αμφιλοχίας)

Αγρίνιο: 14/01/15 (ΕΠΑΛ Αγρινίου)

Βόνιτσα:  04/ 02/15 (ΕΠΑΛ Βόνιτσας)

Ναύπακτος:  04/03/15 (3Ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου)

Μεσολόγγι: 01/04/15 (1ο ΔΣ Μεσολογγίου)

Θεματικοί Στόχοι:

  • Η προστασία των ανήλικων χρηστών του Διαδικτύου από ακατάλληλο ή επιβλαβές για αυτούς περιεχόμενο, ή από ακατάλληλη ή επιβλαβή συμπεριφορά.
  • Η ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν αλλά και να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους από τους κινδύνους που εγκυμονούν από τη μη ορθή χρήση των διαδραστικών τεχνολογιών.
  • Η προώθηση των θετικών πλευρών των διαδραστικών τεχνολογιών, ως εργαλεία της καθημερινής μας ζωής και η ενημέρωση τόσο για τα πολλαπλά οφέλη όσο και για τους πιθανούς κινδύνους, με στόχο τη δημιουργία πολλαπλασιαστικής δράσης μέσα στην τάξη αλλά και έξω από αυτήν.
  • Η ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ ανηλίκων και γονέων σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου, η εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου διαδικτυακού περιβάλλοντος  και η προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού και της κριτικής σκέψης.

Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγράμματος:  Χάρης Λουκίδης, Ψυχολόγος Msc – Επιστημονικό Στέλεχος ΚΠ