ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΑΘΗΝΑ’ – Μεσολόγγι

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

«Συγκρότηση Ομάδων Κρίσεων στο Σχολείο»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΑΘΗΝΑ’

  Screenshot_1

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Dr Αθανασία Δημητρίου, Ψυχολόγος –Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΠ  ΠΕ Αιτωλ/νίας
 • Δρ. Αθανάσιος Ρισβάς, Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος
 • Δέσποινα Τσαούση, Εκπαιδευτικός ΕΑΕ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αιτωλ/νίας, υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

 • Δρ. Κων/νος Γιαννόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
 • Θεόδωρος Μπαρής, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
 • Σοφία Χριστοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
 • Χρήστος Κολοβός, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας
 • Χρήστος Καζαντζής, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ:

 • Ελένη Νικολακοπούλου, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 8ης Εκ. Π.
 • Μαρίνος Αναστασόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ (2ηςΠερ.)
 • Σπυρίδων Παπαδάκης, Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ ΠΕ Αιτωλ/νίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 • Ιωάννης Ζάβρας, Διοικητικός Υπάλληλος ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
 • Ζέτα Ντζιμάνη, Εθελόντρια Ψυχολόγος ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 (16:30-20:30)

Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων στο σχολείο. Εργαλεία  επίλυσης  συγκρούσεων. Τεχνικές διαπραγμάτευσης. Ηγεσία –Στρατηγικός  τρόπος οριοθέτησης. Οργανωσιακές αλλαγές.   

Εισηγητής: Dr Αθανασία Δημητρίου               

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 3

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί) –Συντονιστής: Δ. Τσαούση
2η ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) –  Συντονιστής:  Dr  Α.  Δημητρίου
3η ΟΜΑΔΑ (καθηγητές) – Συντονιστής: Δρ. Α.  Ρισβάς

Δεκέμβριος 2017

Διαχείριση Σχολικής Τάξης 

Εισηγητής: Δρ. Αθανάσιος Ρισβάς

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 3

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί) –Συντονιστής: Δρ. Α. Ρισβάς  –  Δ. Τσαούση
2η ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) –  Συντονιστής: Dr A. Δημητρίου
3η ΟΜΑΔΑ: (καθηγητές) – Συντονιστής: Σ. Παπαδάκης 

Ιανουάριος 2018:

Παραπομπή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τεχνικές επικοινωνίας.  Διαγνώσεις ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-  Δόμηση Εξατομικευμένου  Προγράμματος & follow up. Πρόγραμμα συμπερίληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Εισηγητές: Δέσποινα Τσαούση  –  Δρ. Αθανάσιος Ρισβάς

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:3

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί) –Συντονιστής: Δ. Τσαούση
2η ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) –  Συντονιστής:  Δρ. Α. Ρισβάς
3η ΟΜΑΔΑ: (καθηγητές) – Συντονιστής: Dr  Α. Δημητρίου 

Φεβρουάριος 2018:

Πρόγραμμα Δόμησης Ορίων στο σχολείο για Γονείς & Μαθητές. 

Εισηγητής: Dr  Αθανασία Δημητρίου

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:2

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί) –Συντονιστές: Δ. Τσαούση –Ελ. Νικολακοπούλου
2η ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι & καθηγητές) –  Συντονιστές:  Dr Α. Δημητρίου – Μ. Αναστασόπουλος 

Μάρτιος 2018:

Συγκρότηση Ομάδων στο σχολείο. Παιδαγωγική Συνεδρίαση  – Εργαλεία. 

Εισηγητές: Dr Αθανασία Δημητρίου – Χρήστος Κολοβός – Χρήστος Καζαντζής

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:2

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί) –Συντονιστής: Δ. Τσαούση
2η ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι & καθηγητές) –  Συντονιστής:  Dr  Α. Δημητρίου 

Απρίλιος 2018:

Διαχείριση συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) του  εκπαιδευτικού

Εισηγητής: Dr  Αθανασία Δημητρίου

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: 2

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί) –Συντονιστής: Δ. Τσαούση
2η ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι & καθηγητές) –  Συντονιστής:  Dr  Α. Δημητρίου

Μάιος 2018: «Κλειδώνοντας»  Ομάδες Κρίσεων ανά εκπαιδευτική Περιφέρεια. Αξιολόγηση   του Προγράμματος «ΑΘΗΝΑ» – Εκδήλωση λήξης – Απονομή   Πιστοποιητικών Κατάρτισης.