ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΑΘΗΝΑ’ – Αμφιλοχία

 Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

«Συγκρότηση Ομάδων Κρίσεων στο Σχολείο»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΑΘΗΝΑ’

Screenshot_1

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ) 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  • Dr Αθανασία Δημητρίου, Ψυχολόγος –Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΠ  ΠΕ Αιτωλ/νίας
  • Δρ. Αθανάσιος Ρισβάς, Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος
  • Δέσποινα Τσαούση, Εκπαιδευτικός ΕΑΕ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αιτωλ/νίας, υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

  • Δρ. Κων/νος Γιαννόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
  • Θεόδωρος Μπαρής, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
  • Σοφία Χριστοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
  • Χρήστος Κολοβός, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας
  • Χρήστος Καζαντζής, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  • Ιωάννης Ζάβρας, Διοικητικός Υπάλληλος ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
  • Ζέτα Ντζιμάνη, Εθελόντρια Ψυχολόγος ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη  29  Νοεμβρίου 2017 (16:30-20:30)

Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων στο σχολείο. Εργαλεία  επίλυσης  συγκρούσεων. Τεχνικές διαπραγμάτευσης. Ηγεσία –Στρατηγικός  τρόπος οριοθέτησης. Οργανωσιακές αλλαγές.   

Εισηγητής: Dr Αθανασία Δημητρίου               

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 2

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί-δάσκαλοι) –Συντονιστές: Δρ. Α.  Ρισβάς- Δ. Τσαούση
2η ΟΜΑΔΑ (καθηγητές) – Συντονιστής: Dr  Α. Δημητρίου

Δεκέμβριος 2017

Διαχείριση  Σχολικής Τάξης 

Εισηγητής: Δρ. Αθανάσιος Ρισβάς

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 2

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί-δάσκαλοι) –Συντονιστές: Δρ. Α. Ρισβάς- Δρ. Δ. Ζησιμόπουλος
2η ΟΜΑΔΑ (καθηγητές) – Συντονιστής: Dr Α. Δημητρίου-  Δ. Τσαούση 

Ιανουάριος 2018:

Παραπομπή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τεχνικές επικοινωνίας.  Διαγνώσεις ΚΕΔΔΥ-  Δόμηση Εξατομικευμένου  Προγράμματος & follow up.

Πρόγραμμα συμπερίληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το παράδειγμα της Πορτογαλίας.

Εισηγητές:  Δέσποινα Τσαούση – Δρ. Αθανάσιος Ρισβάς – Δρ. Δ. Ζησιμόπουλος 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:2

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί-δάσκαλοι) –Συντονιστές: Δρ. Α. Ρισβάς-  Δ. Τσαούση
2η ΟΜΑΔΑ (καθηγητές) – Συντονιστής: Dr Α. Δημητρίου 

Φεβρουάριος 2018:

Πρόγραμμα Δόμησης Ορίων στο σχολείο για Γονείς & Μαθητές. 

Εισηγητής: Dr Αθανασία Δημητρίου

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:2

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί-δάσκαλοι) –Συντονιστής: Dr Α. Δημητρίου
2η ΟΜΑΔΑ (καθηγητές) – Συντονιστής: Δ. Τσαούση 

Μάρτιος 2018:

Κάνοντας Ομάδες στο σχολείο. Παιδαγωγική Συνεδρίαση  – Εργαλεία. 

Εισηγητής: Dr Αθανασία Δημητρίου

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:2

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί-δάσκαλοι) –Συντονιστής: Δ. Τσαούση
2η ΟΜΑΔΑ: (καθηγητές) – Συντονιστής: Dr  Α. Δημητρίου 

Απρίλιος 2018:

Διαχείριση συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) του  εκπαιδευτικού

Εισηγητής: Dr  Aθανασία Δημητρίου

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: 2

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί-δάσκαλοι) –Συντονιστής: Δ. Τσαούση
2η ΟΜΑΔΑ (καθηγητές) –  Συντονιστής:  Dr  Α. Δημητρίου

Μάιος 2018: «Κλειδώνοντας»  Ομάδες Κρίσεων ανά εκπαιδευτική Περιφέρεια. Αξιολόγηση   του Προγράμματος «ΑΘΗΝΑ» – Εκδήλωση λήξης – Απονομή   Πιστοποιητικών Κατάρτισης.