ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΑΘΗΝΑ’ – Αγρίνιο

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

«Συγκρότηση Ομάδων Κρίσεων στο Σχολείο»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΑΘΗΝΑ’ 

Screenshot_1

ΑΓΡΙΝΙΟ
16Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ) 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Dr Αθανασία Δημητρίου, Ψυχολόγος –Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΠ  ΠΕ Αιτωλ/νίας
 • Δρ. Αθανάσιος Ρισβάς, Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος
 • Δέσποινα Τσαούση, Εκπαιδευτικός ΕΑΕ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αιτωλ/νίας, υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

 • Δρ. Κων/νος Γιαννόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
 • Θεόδωρος Μπαρής, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
 • Σοφία Χριστοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
 • Χρήστος Κολοβός, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας
 • Χρήστος Καζαντζής, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ:

 • Χαρά Κουζέλη, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 65ης Εκ. Π.
 • Δρ. Δημήτρης Ζησιμόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ (6ηςΠερ.)
 • Αγγελική Πάσχου, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ (9ηςΠερ.)
 • Χρυσούλα Σπυρέλη, Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ
 • Σπυρίδων Παπαδάκης, Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ
 • Ολυμπία Τσώλου, Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ
 • Θεόδωρος Τσιλίκας, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ Αιτωλ/νίας
 • Ρένος Χριστοδουλίδης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΕ Αιτωλ/νίας
 • Νικόλαος Δεληγιάννης, Διευθυντής 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου
 • Λαμπρινή Τραυλού, Ψυχολόγος MSc -Επιστημονικό Στέλεχος ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
 • Χάρης Λουκίδης, Ψυχολόγος MSc -Επιστημονικό Στέλεχος ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»    

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 • Ιωάννης Ζάβρας, Διοικητικός Υπάλληλος ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
 • Ζέτα Ντζιμάνη, Εθελόντρια Ψυχολόγος ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 (16:30-20:30)

Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων στο σχολείο. Εργαλεία  επίλυσης  συγκρούσεων. Τεχνικές διαπραγμάτευσης. Ηγεσία –Στρατηγικός  τρόπος οριοθέτησης. Οργανωσιακές αλλαγές.   

Εισηγητής: Dr Αθανασία Δημητρίου               

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 6

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί) –Συντονιστής: Δ. Τσαούση
2η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί)- Συντονιστής: Χ. Κουζέλη
3η ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) –  Συντονιστής:  Dr  Α. Δημητρίου
4η: ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) – Συντονιστής:  Ν. Δεληγιάννης
5η ΟΜΑΔΑ (καθηγητές) – Συντονιστής: Δρ. Α. Ρισβάς
6η ΟΜΑΔΑ: (καθηγητές) – Συντονιστής:  Χ. Σπυρέλη 

Δεκέμβριος 2017

Διαχείριση Σχολικής Τάξης.

Εισηγητές: Δρ. Αθανάσιος Ρισβάς – Δρ. Δ. Ζησιμόπουλος

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 6

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί) –Συντονιστής: Χ. Κουζέλη
2η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί)- Συντονιστής: Δ. Τσαούση
3η ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) –  Συντονιστής:  Δρ. Δ. Ζησιμόπουλος
4η: ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) – Συντονιστής: Α. Πάσχου
5η ΟΜΑΔΑ (καθηγητές) – Συντονιστής: Σ. Παπαδάκης
6η ΟΜΑΔΑ: (καθηγητές) – Συντονιστής:  Χ. Σπυρέλη 

Ιανουάριος 2018:

Παραπομπή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τεχνικές επικοινωνίας.  Διαγνώσεις ΚΕΔΔΥ-  Δόμηση Εξατομικευμένου  Προγράμματος &follow up. Πρόγραμμα συμπερίληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Εισηγητές:  Δέσποινα Τσαούση –  Δρ. Αθανάσιος Ρισβάς

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:6

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί) –Συντονιστής: Dr  Α.  Δημητρίου
2η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί)- Συντονιστής: Δ.  Τσαούση
3η ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) –  Συντονιστής:  Δρ. Α. Ρισβάς
4η: ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) – Συντονιστής: Δρ. Δ. Ζησιμόπουλος
5η ΟΜΑΔΑ (καθηγητές) – Συντονιστής: Χ. Σπυρέλη
6η ΟΜΑΔΑ: (καθηγητές) – Συντονιστής: Ν.  Δεληγιάννης 

Φεβρουάριος 2018:

Πρόγραμμα Δόμησης Ορίων στο σχολείο για γονείς & μαθητές. 

Εισηγητής: Dr Αθανασία Δημητρίου

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:6

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί) –Συντονιστής: Δ. Τσαούση
2η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί)- Συντονιστής: Χ. Κουζέλη
3η ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) –  Συντονιστής:  Ν. Δεληγιάννης
4η: ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) – Συντονιστής: Dr Α. Δημητρίου
5η ΟΜΑΔΑ (καθηγητές) – Συντονιστής: Ολ. Τσώλου
6η ΟΜΑΔΑ: (καθηγητές) – Συντονιστής: Σ. Παπαδάκης 

Μάρτιος 2018:

Κάνοντας Ομάδες στο Σχολείο. Παιδαγωγική Συνεδρίαση – Εργαλεία.

 Εισηγητές: Dr Αθανασία Δημητρίου – Χρήστος Κολοβός – Χρήστος Καζαντζής

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:6

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί) –Συντονιστής: Χ. Κουζέλη
2η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί)- Συντονιστής: Δ.  Τσαούση
3η ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) –  Συντονιστής:  Dr  Α. Δημητρίου
4η: ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) – Συντονιστής: Ν. Δεληγιάννης
5η ΟΜΑΔΑ (καθηγητές) – Συντονιστής: Ολ. Τσώλου
6η ΟΜΑΔΑ: (καθηγητές) – Συντονιστής:  Χ. Σπυρέλη 

Απρίλιος 2018:

Διαχείριση συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) του  εκπαιδευτικού

Εισηγητής: Dr  Aθανασία Δημητρίου

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: 6

1η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί) –Συντονιστής: Δ. Τσαούση
2η ΟΜΑΔΑ (νηπιαγωγοί)- Συντονιστής: Λ. Τραυλού
3η ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) –  Συντονιστής:  Dr  Α. Δημητρίου
4η: ΟΜΑΔΑ (δάσκαλοι) – Συντονιστής: Θ. Τσιλίκας
5η ΟΜΑΔΑ (καθηγητές) – Συντονιστής: Ρ. Χριστοδουλίδης
6η ΟΜΑΔΑ: (καθηγητές) – Συντονιστής: Χ.  Λουκίδης

Μάιος 2018:«Κλειδώνοντας»  Ομάδες Κρίσεων ανά εκπαιδευτική Περιφέρεια. Αξιολόγηση   του Προγράμματος «ΑΘΗΝΑ» – Εκδήλωση λήξης – Απονομή   Πιστοποιητικών Κατάρτισης.