ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ “ΧΩΜΑ & ΝΕΡΟ” ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Clipboard01-smallClipboard02

To Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΟΚΑΝΑ, ξεκινά την

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
‘ΧΩΜΑ & ΝΕΡΟ’
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(2018-2019)

H Oμάδα Έργου αποτελείται από 8 Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, (Νηπιαγωγούς, Δασκάλους Γενικής & Ειδικής Αγωγής), οι οποίοι θα συγγράψουν και θα εικονογραφήσουν το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, εφόσον πρώτα το υλικό έχει ήδη εφαρμοστεί σε πειραματική ομάδα ελέγχου από τους ίδιους, με εποπτεία.

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής, το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ θα τυπωθεί και θα αποσταλεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στον ΟΚΑΝΑ για έγκριση, ώστε να αποτελεί ένα ‘Σταθμισμένο’ Εργαλείο Εργαστηρίων για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη για Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου.

Επίσης, η Ομάδα Έργου θα προβεί σε δημόσια παρουσίαση του Εγχειριδίου στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο χρόνος ζωής της Ομάδας Έργου είναι 5 μήνες (Οκτώβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019) , σε σύνολο 10 συναντήσεων. Οι 5 συναντήσεις θα γίνουν ημέρα Δευτέρα (16:00-19:00) και οι υπόλοιπες 5, ημέρα Σάββατο (17:30 -20:30).

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/10/2018, ΩΡΑ: 16:00
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΠ – 1ος ΟΡΟΦΟΣ)

ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ: Dr Αθανασία Δημητρίου, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΠ