ΟΜΑΔΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

omada

Στη σύγχρονη καθημερινότητα μια γυναίκα καλείται να εναλλάσσει διαρκώς κοινωνικούς ρόλους (μητέρα, εργαζόμενη, κόρη, σύντροφος), χωρίς να έχει συχνά χρόνο για τον εαυτό της. Έτσι, το άγχος είναι έντονο με άμεσες συνέπειες στη συναισθηματική και ψυχολογική ζωή της γυναίκας. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να παρέχεται κατάλληλη στήριξη σε κάθε γυναίκα, ώστε να μπορεί ενεργά να επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της, τις ανάγκες καθώς και τις σχέσεις της με τους σημαντικούς άλλους.

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – Ο.ΚΑ.ΝΑ, θα υλοποιήσει στο τρέχον έτος Βιωματική Ομάδα Γυναικών που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες (από 20 χρονών και άνω).

Στόχος της ομάδας είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση της γυναίκας στο πλαίσιο μιας βιωματικής συνεργατικής εμπειρίας, στην οποία τα μέλη της επιλύουν προσωπικά ζητήματα ανάλογα με τα αιτήματά τους, ενώ παράλληλα μοιράζονται τις εμπειρίες τους σε ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον.

Η ομάδα θα είναι πρωινή. Θα πραγματοποιηθούν 10 συναντήσεις. Κάθε ομαδική συνεδρία θα διαρκεί 3 ώρες και έχει όριο συμμετοχής (μέγιστος αριθμός γυναικών: 15). Οι συναντήσεις θα γίνουν στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης «Οδυσσέας».

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος θα είναι οι εξής:

Τετάρτη  9  Νοεμβρίου 2016          10:00 – 13:00

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016          10:00 – 13:00

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016         10:00 – 13:00

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017          10:00 – 13:00

Τετάρτη 1  Φεβρουαρίου 2017         10:00 – 13:00

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017        10:00 – 13:00

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017              10:00 – 13:00

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017             10:00 – 13:00

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017             10:00 – 13:00

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017                 10:00 – 13:00

Υπεύθυνη Ομάδας: Κωστούλα Μάκη, Ψυχολόγος, MΑ, Ph.D

Αιτήσεις μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr (η αίτηση επισυνάπτεται εδώ) ή στη Γραμματεία του Κέντρου Πρόληψης (υπάρχουν διαθέσιμες έντυπες αιτήσεις)  όλες τις εργάσιμες ημέρες  (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641 0 55275 και 2641 0 28770) 08.00-14.00, από την Τετάρτη 02/11/2016 έως και την Τρίτη 08/11/2016.

Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Dr Αθανασία Δημητρίου
Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΠ