Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακας κατάταξης για την επιλογή (1) μίας θέσης ΠΕ Ψυχολόγου της Προκήρυξης με αρ. πρωτ. 64/28-04-2015 που αφορά στη στελέχωση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα βαθμολογίας

Οι ενστάσεις θα κατατίθενται γραπτώς στα γραφεία του ΚΠ, Φλώρας Καραπαπά 3, 30100, Αγρίνιο. Τηλ 2641028770 και 2641055275

Η περίοδος των ενστάσεων είναι από 09/06/2015 έως και 18/06/2015