“Ο κήπος με τις 11 γάτες”

gatesΟμάδα – Στόχος: Μαθητές Δημοτικού (6ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου -Γ1΄)

Στόχοι για τα παιδιά:

  • Να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να τον αποδέχονται
  • Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα και να τα εκφράζουν
  • Να αναπτύξουν φιλίες στο σχολικό και στον ευρύτερο χώρο
  • Να ενισχυθεί η ομοψυχία της ομάδας και να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα φιλίας
  • Να κατανοηθεί η πολυπλοκότητα της ζωής και η ανάγκη συνεχούς συνεργασίας μεταξύ παιδιών και ενηλίκων για σωστή καθοδήγηση για όσο διάστημα η πείρα των παιδιών δεν είναι ακόμη επαρκής
  • Να παρουσιαστούν οι θετικές και αρνητικές μορφές ενηλίκων, ώστε να ενισχυθούν τα θετικά πρότυπα και να απορριφθούν τα αρνητικά
  • Να βοηθηθούν τα παιδιά μέσα από τις προσωπικότητες των ηρώων, να αποκτήσουν καλύτερη επίγνωση του εαυτού τους και των άλλων και τέλος
  • Να καλλιεργηθεί η συγκινησιακή ή συναισθηματική δυνατότητα των παιδιών – παιδεία συναισθημάτων – σε ευρύ φάσμα για την ανάπτυξη σωστής κοινωνικής συμπεριφοράς

Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγράμματος: Χάρης Λουκίδης MSc, Επιστημονικό Στέλεχος ΚΠ