ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ:

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
3ος ΟΡΟΦΟΣ
ΩΡΑ 18:00

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΑΜΙ»