Καλή Επιτυχία στους μαθητές μας

Οι γονείς σας και οι εκπαιδευτικοί σας είναι κοντά σας

Σε αυτή τη γραπτή δοκιμασία, είστε, όμως, μόνοι σας

Αλλά αυτό είναι το όμορφο…