Η θεατρική ομάδα της αστυνομίας Ακαρνανίας, “παίζει” για την ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών & φορέων