Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αγαπητοί  μας Εκπαιδευτικοί, Η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – Ο.ΚΑ.ΝΑ.,  ξεκινώντας το σχεδιασμό για το τρέχον σχολικό έτος 2015-16 και έχοντας  μια πολύ στενή και αποτελεσματική συνεργασία μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια, θα υλοποήσει σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση… Read more »

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Αγαπητοί  μας Εκπαιδευτικοί, Η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – Ο.ΚΑ.ΝΑ.,  ξεκινώντας το σχεδιασμό για το τρέχον σχολικό έτος 2015-16 και έχοντας  μια πολύ στενή και αποτελεσματική συνεργασία μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια, θα υλοποήσει σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση… Read more »

«ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Αγαπητέ συνάδελφε, Εκτιμώντας τις πολλαπλές και ανομοιογενείς ανάγκες της κοινότητας σε μία κοινωνία που αλλάζει συνεχώς με εκφυλιστικά χαρακτηριστικά, αισθανθήκαμε την ανάγκη μιας ουσιαστικής και συστηματικής συνεργατικής επικοινωνίας με τους Φορείς που έχουν ως αντικείμενο και στόχο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Ο κάθε Φορέας από το δικό του… Read more »

ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ (πρωτοβάθμια)

Η διαφορετικότητα στη σχολική, αλλά και την ευρύτερη κοινωνική καθημερινότητα είναι στις μέρες μας αυτονόητη. Σε συνθήκες οξύτατης οικονομικής κρίσης και με τη μετανάστευση να αυξάνεται διαρκώς, οι μαθητές χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ανομοιογένεια σε σχέση με το παρελθόν ως προς τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά και εθνικά χαρακτηριστικά τους. Σε κανονικές… Read more »

ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ

Η διαφορετικότητα στη σχολική, αλλά και την ευρύτερη κοινωνική καθημερινότητα είναι στις μέρες μας αυτονόητη. Σε συνθήκες οξύτατης οικονομικής κρίσης και με τη μετανάστευση να αυξάνεται διαρκώς, οι μαθητές χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ανομοιογένεια σε σχέση με το παρελθόν ως προς τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά και εθνικά χαρακτηριστικά τους. Σε κανονικές… Read more »