Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτ/νίας “ΟΔΥΣΣΕΑΣ” – Ο.ΚΑ.ΝΑ, θα υλοποιήσει μέσα στην τρέχουσα σχολική χρονιά 2022-2023 το Πρόγραμμα:

“Ασφάλεια στο διαδίκτυο”

Πρόκειται για ένα  Πρόγραμμα Καθολικής Πρόληψης, το οποίο απευθύνεται σε  μαθητές Πρωτοβάθμιας (Γ-Δ-Ε & ΣΤ ΤΑΞΗ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διάρκεια της παρέμβασης είναι 4 διδακτικές ώρες (2 δίωρες συναντήσεις) ανά σχολική μονάδα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με γνώσεις και δεξιότητες για μια δημιουργική, ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου αναδεικνύει την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των μαθητών ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Υπεύθυνη Προγράμματος:

Βασιλική Σαλαούνη, Κοινωνιολόγος, MSc, Επιστημονικό Στέλεχος ΟΚΑΝΑ – Κ.Π. “ΟΔΥΣΣΕΑΣ” – ΟΚΑΝΑ

Αιτήσεις μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικά (κατεβάστε την αίτηση κάνοντας κλικ εδώ) στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr  από    Δευτέρα 10/10 έως και Παρασκευή 21/10 (τηλέφωνα επικοινωνίας: 26410 55275 και 26410 28770).

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΠ
Dr Aθανασία Δημητρίου