ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συστάσεων του ΕΟΔΥ, αναστέλλονται, μέχρι νεωτέρας,  τα τακτικά εικαστικά εργαστήρια του Κέντρου Εικαστικής Παρέμβασης “ΙΘΑΚΕΣ”, προκειμένου να τηρηθεί το σχέδιο πρόληψης κατά της εξάπλωσης του Covid-19, που θέσπισε το Υπουργείο Υγείας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Διεπιστημονική Ομάδα